Απολέπιση: απαραίτητη και το χειμώνα! Απολέπιση: απαραίτητη και το χειμώνα!