Βιταμίνη D & Covid-19. Γιατί η πρόσληψή της είναι περισσότερη απαραίτητη από κάθε άλλη φορά; Βιταμίνη D & Covid-19. Γιατί η πρόσληψή της είναι περισσότερη απαραίτητη από κάθε άλλη φορά;