Κατηγορίες Κατηγορίες

Αντισηπτικά - Απολυμαντικά

Τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά απομακρύνουν ή «σκοτώνουν» τα μικρόβια και αδρανοποιούν τους ιούς. Τα μεν αντισηπτικά εφαρμόζονται πάνω σε ζώντες ιστούς, ενώ τα απολυμαντικά πάνω σε αδρανείς επιφάνειες.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.