Κατηγορίες Κατηγορίες

Προτάσεις Προτάσεις

Πιεσόμετρα

Αν έχετε αρτηριακή υπέρταση, η κατ’ οίκον παρακολούθηση της μπορεί να αποτελεί ένα απαραίτητο μέρος της θεραπείας. Υπάρχει μια ποικιλία συσκευών που μπορούν να μετρήσουν την αρτηριακή πίεση στο χέρι σας (σφυγμομανόμετρα).