Κατηγορίες Κατηγορίες

Πεπτικό Σύστημα

Όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα μιας βιταμίνης στον οργανισμό, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες προσβολής για την πρόκληση πεπτικού έλκους.