Ωτική Φροντίδα

Το νερό που εισέρχεται στο αυτί μπορεί να μεταφέρει  μικρόβια ή μύκητες. Συνήθως βγαίνει αμέσως μόνο του, το αυτί στεγνώνει και έτσι τα μικρόβια και οι μύκητες δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα. Μερικές φορές όμως το νερό παραμένει εγκλωβισμένο στο κανάλι του αυτιού και τότε τα μικρόβια και οι μύκητες αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται και μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στο εξωτερικό τμήμα του αυτιού.