Καθαρισμός

Κάθε γυναίκα γνωρίζει ότι η ευαίσθητη ή αλλιώς περιγεννητική περιοχή καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη, πολλές φορές και εξειδικευμένη φροντίδα. Για την αποφυγή ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών και τη σωστή υγιεινή προτείνεται ο καθημερινός καθαρισμός της ευαίσθητης περιοχής.