Βιταμίνη B

Κάθε μια από τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχει σε κάθε πτυχή της απολύτως απαραίτητης καταβολικής διαδικασίας για την παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι η ανεπάρκεια σε οποιαδήποτε βιταμίνη του συμπλέγματος Β θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη διαδικασία αυτή.