Βότανα

Τα βότανα είναι φυτά που περιέχουν μια ποικιλία συστατικών, γνωστών για την αποτελεσματικότητά τους στην ανθρώπινη υγεία. Τα δραστικά συστατικά τους μπορούν να εντοπιστούν σε όλο το φυτό ή μόνο σε επιλεγμένα μέρη του όπως στη ρίζα, το φύλλο, τον καρπό ή το άνθος, ανάλογα με το φυτό. Τα βότανα χαρακτηρίζονται ως "φάρμακα παραδοσιακής χρήσης" και η δράση τους θεωρείται περισσότερο θεραπευτική παρά προληπτική ενώ η αποτελεσματικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από σειρά επιστημονικών μελετών.