Κατηγορίες Κατηγορίες

Βότανα

Τα βότανα είναι φυτά που περιέχουν μια ποικιλία συστατικών, γνωστών για την αποτελεσματικότητά τους στην ανθρώπινη υγεία. Τα δραστικά συστατικά τους μπορούν να εντοπιστούν σε όλο το φυτό ή μόνο σε επιλεγμένα μέρη του όπως στη ρίζα, το φύλλο, τον καρπό ή το άνθος, ανάλογα με το φυτό. Τα βότανα χαρακτηρίζονται ως "φάρμακα παραδοσιακής χρήσης" και η δράση τους θεωρείται περισσότερο θεραπευτική παρά προληπτική ενώ η αποτελεσματικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από σειρά επιστημονικών μελετών.