Μέταλλα - Ιχνοστοιχεία

Τα μέταλλα είναι απαραίτητα για την σωματική και πνευματική υγεία του ανθρώπου. Aποτελούν το 4-5% του σωματικού μας βάρους και δρουν σαν καταλύτες σε πολλές βιολογικές αντιδράσεις. Τις περισσότερες φορές οι λειτουργίες τους είναι αλληλένδετες. Η μοναδική πηγή πρόσληψης μετάλλων είναι η τροφή ή τα συμπληρώματα διατροφής, αφού ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει κανένα μέταλλο.