Πεπτικό Σύστημα

Όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα μιας βιταμίνης στον οργανισμό, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες προσβολής του πεπτικού μας συστήματος.