Γαλάκτωμα Ενεργοποίησης Χρώματος

Τα γαλακτώματα ενεργοποίησης χρώματος, δίνουν τη δυνατότητα στο φυσικό χρώμα των μαλλιών να ανοίξει έως 2, 3 ή 4 τόνους αντίστοιχα. Όσον αφορά στην κάλυψη λευκών, όσο χαμηλότερων βαθμών είναι το γαλάκτωμα ενεργοποίησης, τόσο μεγαλύτερη η εναπόθεση χρωστικών στην τρίχα.