Μνήμη

Η διατήρηση και η βελτίωση της μνήμης απαιτεί το συνδυασμό εξάσκησης και σωστής διατροφής. Τα φωσφολιπίδια είναι βασικό δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη, την ωρίμανση και τη σωστή λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων που καθορίζουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες (μνήμη, συγκέντρωση, διαύγεια, όραση, ακοή κλπ).