Τεχνητή Οδοντοστοιχία

Όπως και τα φυσικά δόντια, έτσι και οι τεχνητές οδοντοστοιχίες πρέπει να καθαρίζονται καθηµερινά. Αν δεν τηρείται τακτική υγιεινή, ο πολλαπλασιασµός των βακτηρίων, που συνδέεται µε τις εναποθέσεις που δηµιουργούνται στην τεχνητή οδοντοστοιχία, καθώς και ανάµεσα σε αυτήν και τις δοµές στήριξης, οδηγεί αναπόφευκτα στη δηµιουργία τρυγίας (πέτρα).